YCN İnşaat

İnşaat Hakkında Genel Bilgi

inşaat, belli bir bölgedeki bina veya yapının oluşturulma aşamasıdır.inşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir. Normalde işi proje yöneticisi, tasarım mühendisi veya proje mimarı tarafından yönlendirilen inşaat yöneticisi yönetir.
inşaat, her durumda bilinen anlamda bina yapımı anlamına gelmemektedir.Bina, yapı inşaatının yalnızca bir alt sınıfını teşkil etmektedir. Toplumların bireysel gündelik ihtiyaçlarının yanında yine toplumsal refahı arttıracak birçok tesis ve tesislendirme inşaatın kapsamında yer alır.Barajlar, su depoları, kanallar, açık ve kapalı su hatları, kaldırım taşları, karayolları, demiryolları, havaalanları gibi insanlığa hizmette kullanılan tesisler belli hizmet dönemleri için inşa edilirler.
Günümüzde yapıların taşıyıcı sistemlerini oluşturan belli başlı yapı malzemeleri, betonarme, prefabrike beton ve yapısal çelik olarak ifade edilebilir.
Betonarme yapı çeliği ile betonun birlikte davranmasının aderans ile sağlanması ile elde edilen bir yapı malzemesidir.Betonarmenin içindeki bileşenlerden donatı(çelik vb.) çekmeye, beton ise basınca çalışır.Günümüz inşaatlarında Mantolama,izolasyon ve şömine kullanımı artık bir zaruri yet olmuştur.Mantolama ısı kaybını en aza indirger ve kendini kısa sürede amorti eder.İzolasyon da bir anlamda ısı nem ve ses rahatsızlıklarını ortadan kaldırır aslında Mantolama izolasyonun bir benzeri dir bu iki terim uygulama olarak ta birbirine çok yakındır,Şömine ise günümüzün betonlaşan çehresinde akşamları evinizde size bir görsellik sunar şömine aynı zamanda artan enerji maliyetlerinde size ek bir seçenek sunarak daha kısmi ve ucuz ısınma sunar şömine Avrupa da yaygın olarak kullanılmaktadır ülkemizde de şömine daha çok görsel ve dekor amaçlı kullanılmaktadır iyi bir şekilde Mantolama ve izolasyon yapılmış bir binada şömine tek başına bir ısınma amacıyla rahatlıkla kullanılabilir.

Donatı

Yapı elemanının içerisine yerleştirilmiş betonun mukavemetini arttıran çelik çubuklara denir.Betonun çeliği iyi bir şekilde sarması için kalıplar ile çelik arasına pas payı denilen aralıklar bırakılmalıdır.

Betonarme Çeliği

Betonarmede kullanılacak çelikler ise şöyle sıralanabilir: a-)Yuvarlak çubuklar b-)Tor çeliği c-)Hasır çelik d-)Burmalı çelik e-)Düğümlü beton çeliği vb.

Betonarmenin Avantajları

1-)Yangına karşı iyi bir koruyucudur. 2-)Ekonomik ve uzun ömürlüdür. 3-)inşaat yapımı kolay ve süratlidir. 4-)Aşınmaya karşı dayanıklıdır. 5-)Haşere böcek vb. barındırmaz. 6-)Kuru beton elektrik geçirmez. 7-)Depreme dayanıklıdır. 8-)İstenilen şekil kolayca hazırlanabilir.

Betonarmenin Sakıncaları

1-)Ağırdır. 2-)Ek yerlerinin teşkilinde çok önemlidir. 3-)Tekrar kullanımı çok kısıtlıdır. 4-)Sesi iyi iletmesi

inşaat bir ülkenin temel ekonomisinin can damarıdır ve her sektörle ilişiği vardır.inşaat sektöründe çalışan iş gücü hiç de azımsanmayacak bir rakamdır ve inşaat sektöründe ki en ufak bir yavaşlama bile ülke ekonomisine büyük darbeler vurur inşaat sektörü ülkemizin ekonomisinde ve dünya ekonomisinde etkin bir rolü vardır..

İzolasyon-Mantolama

izolasyon diğer adı ile mantolama günümüz inşaatların da olmazsa olmazlar arasına girmeyi başarmıştır.Avrupa da yıllardır belli standartlarla uygulanan bu uygulamalar ülkemiz inşaat sektöründe yakın yıllarda belli standartlara kavuşsa da hala istenen izolasyon ve Mantolama yapılmamaktadır.Mantolama ve izolasyon için gerekli standartların bir an önce inşaat projelerinde yerini alması için firmamız gerekli çabaları sarf etmekte dir.mantolama ve izolasyon aynı terimlerdir hemen hemen ve dikkatle uygulanması gerekir.Piyasa bir çok izolasyon ve Mantolama malzemesiyle dolmuştur bunları alırken seçimlerinizde çok iyi kararlar almalısınız ve bu malzemeleri alırken kesin olarak bir konusunda ehil kişiden destek almakta fayda var izolasyon ve Mantolama yapılırken kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir hususta bir nokta kadar bile olsa açıklık bırakılmamalıdır özellikle su izolasyon sisteminde bu çok önemlidir ve tüm harcamalarınız ve emekleriniz boşa gidebilir.izolasyon, ses izolasyonu, ısı izolasyonu ve su izolasyonu olarak 3 e ayrılır.

YCN İnşaat Ankara yapı, Ankara İnşaat, Ankara inşaat Firmaları, Ankara İnşaat Şirketi Olarak Ankara da Faaliyetlerini Sürdürmektedir..